Enginyers Industrials de Catalunya
 Instal·lació Signatura Digital

Targeta Col·legial (TC) dels Enginyers Industrials de CatalunyaPer a una adequada instal·lació, s’han de seguir seqüencialment els passos indicats

1Instal·lació Lector de Targetes

2Instal·lació Software de la Targeta

3Instal·lació Certificats en el PC

4Instal·lació Software de Visat-e per a la Utilització del Lector

5Manual d’incidčncies habituals
Nota: Si ja teniu un lector instal·lat al vostre ordinador, no caldrà que executeu el punt número 1.