Benvinguts al visat-e
   
Número de col·legiat/da:
   

 31/12/2013: Ha sortit publicat el Decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, que preveu la possibilitat de que els Col·legis no només s'habilitin sinó que puguin formalitzar nous convenis per exercir dites funcions durant un període transitori. Per aquest motiu continuarà amb la recepció dels informes d'idoneïtat.
Més informació


El passat 1 d'octubre de 2011 va entrar en vigor l'Ordenança reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres de l'Ajuntament de Barcelona. Segons aquesta ordenança, la sol·licitud ha d'anar acompanyada del correponent Informe d'Idoneïtat Tècnica. Podeu trobar més informació a la nostra Web.

El divendres dia 1 d'octubre de 2010 entra en vigor el RD 1000/2010. A partir d'aquesta data:
  - Només hi ha obligació de visar els treballs que estableix aquest Reial Decret.
  - La resta de treballs es podran visar voluntàriament sota petició expressa del client, que caldrà adjuntar a la sol·licitud del visat.
  - Alternativament, els col·legiats podran sol·licitar un "Certificat d'Actuació Professional" d' aquells treballs que no requereixin visat obligatori.

Per a més informació podeu consultar l'Indofoc núm.1, a la nostra pàgina web, o trucar a la vostra Demarcació.


Nota informativa: Per tal de que el visat-e funcioni correctament amb sistemes Operatius de 64 bits en necessari el lector SCR 3310 USB.
Disculpeu les molèsties.
[Informació general] [Manual Aplicació] [Instal·lació] [Plànols a PDFs] [Exemples de Visats]
Amb el suport de: