Benvinguts al visat-e
   
Número de col·legiat/da:
   
El divendres dia 1 d'octubre de 2010 entra en vigor el RD 1000/2010. A partir d'aquesta data:
  - Només hi ha obligació de visar els treballs que estableix aquest Reial Decret.
  - La resta de treballs es podran visar voluntàriament sota petició expressa del client, que caldrà adjuntar a la sol·licitud del visat.
  - Alternativament, els col·legiats podran sol·licitar un "Certificat d'Actuació Professional" d' aquells treballs que no requereixin visat obligatori.
[Informació general] [Manual Aplicació] [Instal·lació] [Plànols a PDFs] [Exemples de Visats]
Amb el suport de: